Maksepuhkus kuni 1 6 kuud Sinu laenu intress jääb samaks!
Hea Klient!
Olete end juba registreerinud? Sel juhul logige sisse.
Info valitud laenu kohta
0.00€
0.00
0.00
Lepingueelne teave

Vastavalt Võlaõigusseaduse § 4035 lg 1 on Placet Group OÜ kohustatud Teid, kui tarbijat, lepingueelselt nõustama. Siinkohal soovime veelkord rõhutada järgmisi laenulepingu sõlmimisega seotud ning laenulepingu mittenõuetekohase täitmisega kaasnevaid asjaolusid:

 • Tarbimislaen on eraisikule antav laen, mille eesmärk on tarbimine;
 • Iga laen on finantskohustus. Soovitame enne laenu taotlemist läbi mõelda enda rahalised võimalused ning periood, millal on võimalik laen tagastada. Mõelge oma otsus hoolikalt läbi, tutvuge laenutingimustega ja vajadusel pidage nõu meie spetsialistidega tel: 663 0110 või e-post klienditugi@placetgroup.ee. Vaata lisaks Finantsinspektsiooni tarbijaveebi www.minuraha.ee;
 • Laenu tähtaegselt tagastamata jätmine võib endaga kaasa tuua lisakohustusi viiviste näol. Viivist arvutatakse tähtaegselt tasumata laenusummalt iga viivitatud päeva eest lähtuvalt viivise määrast ja maksmisega viivitatud päevade arvust. Viivise määraks on vastavalt VÕS § 113 lg 1 kolmandale lausele laenulepinguga ettenähtud intressimäär;
 • Laenu tähtaegselt tagastamata jätmisel antakse nõue sissenõudmiseks inkassofirmale, millega kaasnevad lisakulutused laenu sissenõudmise eest. Laenu sissenõudmisega seotud kohtuvälised- ja kohtukulud tasub võlgnik. Laenu tasumata jätmisel võib olla edaspidine laenutaotlemine raskendatud nii Placet Group OÜ-st kui ka teistest finantsasutustest;
 • Kohtuväliste kaebuste ja vaidluste puhul on Teil võimalus pöörduda Tarbijakaitseameti poole: www.tarbijakaitseamet.ee, Rahukohtu 2, 10130, Tallinn, Eesti, telefon: 6201700, nõuandetelefon: 1330, faks: 6201701, e-post: info@tarbijakaitseamet.ee;
 • Teil on õigus nõuda Placet Group OÜ-lt tasuta mis tahes ajal kogu lepingu kestuse jooksul lepingut ning sellega seonduvaid dokumente (vt Üldtingimused p. 2.15.);
 • Teil on õigus laenulepingust taganeda 14 päeva jooksul (vt Üldtingimused p. 12.);
 • Teil on õigus tagastada laenu ennetähtaegselt (vt Üldtingimused p. 5.);
 • Teil on õigus kasutada lisateenuseid (maksepuhkus, maksegraafiku muutmine) (vt Üldtingimused p. 6.);
 • Teil on õigus laenuleping üles öelda Üldtingimuste punktides 5. ja 11.2. sätestatud alustel, tingimustel ja korras;
 • Placet Group OÜ-l on õigus laenuleping üles öelda Üldtingimuste punktides 13.1. ja 13.2. sätestatud alustel, tingimustel ja korras;
 • Kehtivate laenulepingu üldtingimustega saate alati tutvuda veebiaadressil: https://smsmoney.ee/laenu-tingimused;
 • Täiendavate küsimuste korral võtke julgelt ühendust meie kliendihalduriga tel: 663 0110
Lugege edasi

Tarbimislaenu taotlus

1 Laenutaotlus
2 Andmete täpsustamine
Taotleja andmed
Maksekuupäev
Töökoht ja sissetulekud
Majapidamiskulud Palun valige finantskohustuse liik
Taotluse esitamisega kinnitan, et: